OMNIVIA rebranding

verbalna komunikacija / identitet / brending / tiskovine / mrežne stranice

OMNIVIA (nekadašnja “Agencija Radmanove mlinice”) nudi prvoklasno profesionalno vodstvo u nizu raznovrsnih doživljaja slojevite destinacijske ponude Omiša i Dalmacije. Godine kontinuiranog rasta i napretka dovele su i do promjene imena te kreiranja novoga vizualnog identiteta koji će biti pravi odraz vrhunske ponude i profesionalnog poslovanja.

Novi brend OMNIVIA odraz je jasne misije i vizije agencije – kao spoj prefiksa „omni“ i riječi „via“, koji na latinskom znače „svaki put“ ili „na svaki način“, ime komunicira višeslojnu destinacijsku ponudu iza koje agencija stoji.

Simboli implementirani u logotip i monogram asociraju na lokaciju i njezine prednosti: „O“ kao inicijalno slovo imena brenda i dio kreativne strategije cjelovitosti, savršenstvo i balansa; „M“ kao specifična odrednica destinacije – na planine i kanjon rijeke Cetine i „A“ s valom koji predstavlja rijeku i more.

Identitet je dodatno izgrađen razigranim uzorcima koji svojom formom i tonalitetom prenose karakteristična obilježja mjesta na kojem se more spaja s rijekom, zelenilo s plavetnilom i povijest sa sadašnjošću.

Prirodni materijali i tehnike, kao što je npr. eko papir ili šivani uvez, korišteni su u OMNIVIA promotivnim materijalima. Ovaj miks suvremene forme s prirodnim i tradicionalnim, prezentira tim stručnjaka koji ima specifično poznavanje regije i njenih kvalitetnih i atraktivnih lokacija i nudi doživljaj tradicionalnih i lokalnih običaja na način usklađen s današnjim željama i potrebama.

Odabir i tretman fotografskih materijala, često u kombinaciji dvije fotografije suprotnih motiva, prenosi poruku o različitosti doživljaja koje OMNIVIA može ponuditi kroz svoje jednodnevne ili višednevne programe.

Modularnost identiteta otvara mogućnosti za različite atraktivne promotivne materijale – od nosivih, preko tiskanih do online materijala.

Naručitelj

  • OMNIVIA DMC

Kreativni tim

  • Izvorka Jurić (kreativna i art direkcija, dizajn), Jelena Gvozdanović (verbalna komunikacija), Stela Kovačić (dizajn piktograma, brand animacija, prezentacijske fotografije), Matija Tolić (razvoj mrežnih stranica)