TREF premium lager pivo

identitet proizvoda / ambalaža

TREF je premium lager pivo, namijenjeno mladima koji vole prirodno proizvedena pitka piva. Kako se radi o novom proizvodu na tržištu, komunikacija i dizajn maksimalno potenciraju vidljivost imena te svojevrsnom dizajn inovacijom privlače pažnju na priču proizvoda.

Karte i njihova vertikalna simetričnost logično se nameću kao usmjerenje. Tako je brend dizajniran kao logotip u obliku ambigrama — dizajnirana riječ koja se čita jednako kada se okrene naopačke. Dizajn prenosi asocijacije na fraze “dobio si dobre karte”, eng. “good hand” ili “lucky deal”, a vječni optimisti kojima je čaša uvijek polupuna i u pokeru gube samo ako se dobro ne zabave, pronaći će se u sloganu “Kako god okreneš”.

Odabir skale boja, materijala i tehnika pozicionira proizvod u premium segment, potrebnim balansom između dizajna klasičnog pristupa lager pive i dizajna craft pive.

Naručitelj

  • Treffer pivovara

Kreativni tim

  • Izvorka Jurić (kreativna i art direkcija), Jurica Kos (dizajn, prezentacijska fotografija)