2 projekta u izboru za Fedrigoni TOP Award

Projekti Fjori Fôra rebrandingAllianz – A Life-Carrying Package u izboru za Fedrigoni TOP Award

Grupaciju Fedrigoni čine linje proizvoda: specijalni papiri, tehnički papiri i vrhunski samoljepljivi materijali. Proizvodnju ovih papira započeli su drevni majstori izrade papira u Veroni, a danas je Fedrigoni jedan od najpoznatijih proizvođača u svijetu.

Fedrigini Top Award nagrađuje dizajnere, tiskare i ostale svoje kupce, za najbolje primjene Fedrigonijevih proizvoda – pažljivo i inteligentno korištenje resursa.

Ovo godine u izboru su se našla i da naša projekti: Fjori Fôra rebranding realiziran na Fedrigoni Materica Gesso 100 papiru i Allianz – A Life-Carrying Package realiziran na Fedrigoni Savile row plain Camel 250 papiru.

Više na Fedrigoni TOP Award stranicama Allianz a life carrying package i Fjori Fôra rebranding.

Fotografija: Jurica Kos