Učitavanje objava,
  • Dobar dizajn je ključ ulaska u premium svijet

    Nije više pitanje hoće li dobar dizajn premium proizvoda pomoći ostvariti bolju prodaju – premium proizvod bez dobrog dizajna na hrvatskom tržištu neće ostvariti svoj puni potencijal, dok se na zahtjevnom globalnom tržištu bez dobrog dizajna neće moći ni plasirati.