RAFF film festival

verbalna komunikacija / identitet / brand animacija / promotivni materijali

RAFF (Rab Film Festival) je festival istraživačkog filma, igranog i dokumentarnog, zamišljen kao nova platforma za koji spaja umjetničko stvaranje s potrebom filmskih autora, umjetnika i novinara da se bave temama od javnog interesa. Riječ je o manifestaciji koja preuzima festivalsku nišu koja još uvijek nije dovoljno prepoznata, i koja ovim postaje prva i jedini festival te vrste u široj regiji. Direktor festivala RAFF je nagrađivani novinar i autor dokumentarnih filmova Robert Tomić Zuber.

U fokusu su intrigantni naslovi koji u sebi nose elemente istraživanja aktualnih globalnih i lokalnih problema i fenomena.

Osnova identiteta RAFF je filmska traka kao dokument, zapis i osnova tradicionalnih vrijednosti koje sugeriraju pravo istraživačko novinarstvo. RAFF filmska traka markira / označava / ističe ono bitno na što treba obratiti pažnju. Istražuje, otkriva, propituje, promišlja…

RAFF tipografija dizajnirana je i implementirana u perforacije filma.

Identitet je dizajniran modularno, gdje se RAFF trakama markiraju elementi materijala, informacije, fotografije ili elementi iz okolice. Ostali elementi identiteta također prate prepoznatljivu ikonografiju filmske trake. Osnova identiteta je crno-bijela, a primarna tonska skala bazira se na plavoj i narančastoj (komplementarni par), koje su povezane u s identitetom otoka Raba i filmom.

RAFF FRAME nagrada je dizajnirana tako da su osnovni elementi koji prenosi informacije dijapozitiv sličice smještene u prostoru sačinjenom od RAFF traka. Analogni postupak izrade fotografije odabran je kao osnova koncepta nagrade, povratak tradicionalnim vrijednostima koje sugeriraju pravo istraživačko novinarstvo. Informacija o autoru, nazivu filma i kadar iz filma, direktno su prenesene na filmske sličice.

Naručitelj

  • Rab Film Festival

Kreativni tim

  • Izvorka Jurić (kreativna i art direkcija), Igor Poturić (verbalna komunikacija), Jurica Kos (dizajn, brand animacija, prezentacijska fotografija), Silvia Jonjić i Izvorka Jurić (dizajn nagrade), Natalija Najjar (voditeljica produkcije), Rab Film Festival (festivalska fotografija)

Nagrade i priznanja

_
objavljeno u knjizi Type scene
Gaatii Publishing, 2022., Internacional 

_
objavljeno u Pregled hrvatskog dizajna 19/20
Hrvatsko dizajnersko društvo, 2020., HR

_
dio Izložbe hrvatskog dizajna 19/20
Hrvatsko dizajnersko društvo, 2020., HR

_
objavljeno na World Brand Design Society
2020., Internacional