Fjori Fôra bio začini

verbalna komunikacija / vizualni identitet / ambalaža / promotivni materijali

Fjori Fôra rezultat je zahtjevnog i cjelovitog rebranding projekta u kojem smo postavili novu brand strategiju i brand arhitekturu kompleksne grupe proizvoda Ćurin. U sklopu rebrandinga osmišljeno je novo ime, ostala verbalna komunikacija, vizualni identitet grupe te identitet i dizajn ambalaže pojedinih linija proizvoda unutar grupe.
Više o Fjori Fôra rebrandingu.

S obzirom na konfiguraciju terena, mehanizacija se vrlo malo upotrebljava, tako da se nasadi još uvijek obrađuju i beru na tradicionalni način. Posebnu vrijednost daje i ubiranje samoniklog bilja duž cijelog otoka Hvara. Osnovna ideja identiteta i cjelokupne kreativne komunikacije temelji se na prenošenju i čuvanju motiva biljaka upotrebom tradicionalnih načina i tehnika – poput herbarija, utiskivanjem biljaka u glinu, otiskivanjem biljaka na papir ili platno, enciklopedijskim studijskim crtežima i sl.
Više o procesu izrade ilustracija.

Obitelj Ćurin plasira na tržište prirodne proizvode, a jedna od linija proizvoda su bio začini. Linija bio začina komunicira sloganom “Good herbs from good hands”, gdje je istaknut pojam ljudskog dodira, činjenice da se biljke beru i obrađuju ručno, da nije riječ masovnoj već obiteljskoj proizvodnji koja se i danas provodi na tradicionalan način.

Fjori Fôra bio začini i začinski miksevi prvenstveno su namijenjeni mlađoj ciljnoj skupini, koja želi koristiti hrvatske proizvode, svjesna je važnosti bio začina u zdravoj prehrani te istovremeno želi funkcionalan i atraktivan dodatak vlastitoj kuhinji.

Naručitelj

  • Ćurin - obrt za poljoprivredu i trgovinu

Kreativni tim

  • Izvorka Jurić (kreativna i art direkcija), Igor Poturić (verbalna komunikacija), Izvorka Jurić, Jurica Kos (dizajn), Jurica Kos, Marijo Franić (ilustracija), Natalija Najjar (voditeljica produkcije), Jurica Kos (fotografija)

Nagrade i priznanja

_
objavljeno u Pregled hrvatskog dizajna 21/22
Hrvatsko dizajnersko društvo, 2022., Hrvatska

_
dio Izložbe hrvatskog dizajna 21/22
Hrvatsko dizajnersko društvo, 2022., Hrvatska

_
srebro u kategoriji Dizajn IdejaX Best of Ad-Making
2022., Hrvatska