ekoBrachia u The Favourite Design Organic Edition knjizi

ekoBrachia dizajn ambalaže objavljen je u The Favourite Design posebnom izdanju – Organic Edition knjizi.

The Favourite Design Organic Edition specijalno je izdanje koje objavljuje odabir najboljih 65 ambalaža nagrađenih u 2020 kao najbolji eko projekti.

Favourite Design ovim izdanjem želi istaknuti brendove i dizajnere koji vode put ka inovacijama u ambalaži i osjećaju zabrinutost zbog svog utjecaja na okoliš.

Više o ekoBrachia projektu.

Ovo i sva ostala izdanje Favourite Designa možete naručiti ovdje.

Fotografija: Favourite Design, Maja Danica Pečanić, Jurica Kos